Elstar oü

Meie kogenud insener-tehniline personal on iga raskusastmega projektide eduka täitmise garantiiks.

Meie põhitegevusalaks on alljärgnevad ehitiste tehnosüsteemide ja-võrkude projekteerimistööd:

  • Küttesüsteemid s.h. soojuspumpadega varustatult
  • Katlamajad ja soojustorustikud
  • Ventilatsioon ja jahutus
  • Veevarustus ja kanalisatsioon
  • Tuletõrjeveevarustus ja sprinklersüsteemid
  • Elektrivarustus, alajaamad 20/0,4kV
  • Elektripaigaldised
  • Nõrkvoolupaigaldised
  • Automaatne tulekahjusignalisatsioon
  • Teede ja tänavate projekteerimine
Meie motoks on - Teilt soov ja meilt professionaalne lahendus!