Elstar oü

TEEDE PROJEKTID SKA IB OÜ

AastaTellija Töö
2010AS Merko EhitusAudru ringraja ja selle juurdepääsuteede rekonstrueerimise ja ehituse tööprojekti
2011Haapsalu LinnavalitsusAida ja Oja tänavate rekonstrueerimise tööprojekt
 Civen OÜLagedi kooli teede ja platside tööprojekt
 MaanteeametRiigimaantee nr 11162 Riisipere-Nurme km 0,0-6,58 remondi ja ehituse tehniline projekt
2012Rakvere LinnavalitsusRägavere tee (Tuleviku tn – Karja tn) rekonstrueerimisprojekt
 KaitseministeeriumSirgala harjutusvälja teede ja tuleohutusrajatiste projekt
 Sillamäe LinnavalitsusI. Pavlovi tänaval asuvate kahe välistrepi ja ümbritseva maa-ala heakorrastuse rekonstrueerimise projekt
 AS RTG Projektbüroo Merivälja kooli kinnistusiseste teede ja tehnovõrkude ehitusprojekt
2013Tallinna KommunaalametTallinnas Kihnu tänava täiendavate parkimiskohtade rajamise tööprojekt
 MaanteeametMaantee nr 13 Jägala-Käravete km 14,0-31,0 remondi tehniline projekt
 MaanteeametRiigimaanteede 17177 Haljala–Käsmu km 1,26 ja 17174 Rõmeda–Põdruse km 11,40 asuva ristmiku Haljala I ringristmikuks ümberehitamise tehniline projekt
 KaitseministeeriumKaitseväe keskpolügooni Lõuna sihtmärgiala ja Pala laskevälja
projekt
 European Buildesign OyLaitila koulun avalikuks kasutuseks mõeldud platsid, jalg- ja sõiduteed, haljastus
 European Buildesign OyTuorlan Kampuksen avalikuks kasutuseks mõeldud platsid, jalg- ja sõiduteed, haljastus
 Nord Projekt ASMaxima logistikakeskuse teede ja välisvõrkude projekt
 AS Vallikraavi KinnisvaraTartu Honda müügiesinduse teede, platside ja hooneväliste tehnovõrkude projekt
 AS RTG Projektbüroo Paneeli 2 lao- ja tootmishoone uusehitus, büroohoone rekonstrueerimine - teedeehituslik osa ja välisvõrgud
2014MaanteeametRiigimaantee nr 17170 Võle–Vainupea–Kunda km 28,86-29,20 remondi teetööde kirjeldus
 MaanteeametRiigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 66,9-69,3 lõigus asuvate Kasti ja Haimre ristmike ümberehituse tehniline projekt
 KaitseministeeriumKaitseväe keskpolügooni teede ehitusprojekt
 MaanteeametTugimaantee nr 36 Jõgeva – Mustvee km 16,78 Kantküla 1 ja km 16,9 Kantküla 2 ristmike ümberehituse tehniline projekt
 MaanteeametTugimaantee nr 80 Heltermaa – Kärdla – Luidja (km 22,38 - 22,53) ning kõrvalmaantee nr 12110 Lennujaama tee ristmiku ümberehituse tehniline projekt
 Tartu LinnavalitsusVabaduse pst 8 asuva Politseiplatsi teede ja valgustuse heakorrastamise projekt
 Eventus Ehitus OÜMerivälja kooli juurdeehituse II etapi parkla ehitusprojekt
2015MaanteeametLiiklusohtlike kohtade ümberehituse tehnilised projektid
 Tallinna KommunaalametEhte tänava taastusremondi jooniste ja kirjelduse koostamine
 Tallinna KommunaalametAkadeemia tee 48 ja 30 vahelisele alale (Akadeemia tee 38b) avaliku parkla tööprojekt
 Narva LinnavalitsusPeetri platsi, Paul Kerese väljaku, Tuleviku tänava kõnniteede rekonstrueerimine
 Narva LinnavalitsusKreenholmi tänava kõnnitee rekonstrueerimine alates P. Kerese tänavast kuni Tallinna maanteeni
 Tallinna KommunaalametPaepargi tee II etapi tööprojekt
 Tallinna KommunaalametValdeku tänava (Vabaduse pst - Männiku tee) rekonstrueerimise projekt
 Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASSiseparkla projekteerimine kergtranspordile Eesti Energia keskpääsla piirkonnas